מערכות מידע - מערכת ERP לארגונים

מערכת ERP - למי זה מתאים והאם חייבים להטמיע הכל.
מראש אציין שנכתבו אינספור מאמרים וספרים בסוגיית מערכות ERP ואין בכוונתי לסתור את התכנים המצוינים שכבר נכתבו בנושא.מטרתו של מאמר זה הוא להגדיר האם מערכת erp מתאימה לכל אחד והאם חייבים להטמיע את הכל. ראשית,נפנה לתרגום השם.

פירוש המונח "ERP": קיצור של Enterprise Resource Planning שתרגומו - תכנון משאבים ארגוני. הרעיון הוא מערכת שבמרכזה תכנון משאבים כללי על פי כלל המידע האגור בתוכה. המידע הזה שכאמור מצוי בתוך בסיס הנתונים מוזן על ידי משתמשים רבים שכל אחד רואה את העולם דרך משקפיים מקצועיים ממוקדים לתחום מוגדר וכך:

  • מנהל המחסן יראה את העולם לרוב על פי: מחסנים, מוצרים, האריזות ומיקומים, הובלות וגלי ליקוט.
  • מנהל הרכש רואה דרישות רכש, ספקים, זמני אספקה, מוצרים חליפיים, תיקי ייבוא, מחירונים ועוד.
  • מנהל השיווק רואה לקוחות, הסכמים, הזמנות לקוח, הזמנות מסגרת, זמני אספקה, עלויות ייצור, מחירוני מכירה.
  • מנהל הייצור רואה מכונות, עצי מוצר, חומרי גלם, זמני מחזור, עומסים על מכונות, תוכנית יצור, פקודות עבודה.


כולם רואים את כל המידע הנחוץ להם לעבודתם גם אם מידע זה הוא נחלתו של משתמש אחר. אם כל אחד יזין את כל מכלול המידע הנחוץ לו, וגם מידע שלעיתים לא נחוץ לו ישירות, נוכל להשתמש בתכונות המתקדמות של המערכת לצורך תכנון הצטיידות, תכנון ייצור אופטימלי, צמצום מלאים למינימום הנדרש מאחר ותכנון זה דורש נתונים מכלל הפעילות הארגונית.הזמנת רכש תיוולד מדרישת רכש, שמקורה בריצת MRP שמנתחת מלאים, זמני אספקה של ספקים, הזמנות שווק, עצי מוצר ועוד, בנוסף נקבל:

לקוחות מרוצים - ההזמנות יעמדו בזמן בלי סיפורים. ספקים נאמנים - לא יטרטרו אותם בגלל חוסר תכנון.

ובשורה התחתונה ארגון שפועל על פי תוכנית ולא על פי משברים. בטעות נהוג לקרוא ERP לכל מערכת שמשלבת מספר תחומים ארגוניים תחתיה. אבל כפי שראינו, מערכת ERP מאפשרת שילוב מידע רב ממדי לקבלת החלטות ארגוניות ותכנון משאבים.

אז נחזור לשאלה הבסיסית ממנה התחלנו - למי זה מתאים? באופן בסיסי, למפעלים וארגוני ייצור - המקור בא מהתעשייה, אבל גם למי שמנהל ארגון אשר נדרש לבסס דוחות והחלטות על פי מידע ארגוני רחב, ולאו דווקא נדרש לתכנון רב משאבים. נכון הוא לאמר שהפונקציה המתקדמת של תכנון לא תבוא לידי ביטוי, אבל התועלות של שימוש במערכת ארגונית אחת שמאפשרת שפה ארגונית אחידה והפקת מידע תוצאתי לקבלת החלטות מתוך נתוני מקור היא לאין ארוך חשובה מתכנון משאבים אופטימלי ויכולה להוות תשתית בסיסית ליישום תכנון בעתיד. לראיה נראה ארגונים רבים שמפעילים מערכות ERP בהצלחה יתרה, דבר ששינה מקצה לקצה את רמת המידע הארגוני, אך לא הטמיעו את מודולי התכנון מסיבות שונות.

בסופו של יום, מערכת ERP מחייבת את הארגון לעבוד בשיטות קבועות, בנהלי עבודה מוגדרים, אוכפת תהליכים, אוזקת את ידי המשתמשים לשימוש בשיטת דיווח מוגדרת דבר שיוצק אמינות דיווח. ארגון יכול להטמיע מודולים נבחרים מתוך מערכת ERP ולהטמיע אותם כהלכה, ולהשאיר מודולים אחרים להטמעה עתידית או מחוץ למערכת כלל. אז כן, ניתן להשיג תועלות רבות משימוש במערכת ERP גם אם מטמיעים אותה באופן חלקי אך חשוב להדגיש שחלקי משמעותו איננה רדוד. לסיכום, לא חייבים להטמיע מערכת ERP במלואה. הטמעה מדורגת של מערכת ERP מאפשרת לבנות תשתית מתפתחת אשר תלווה את הארגון לאורך גדילתו. התועלות הארגוניות של הטמעת מערכת ERP רבות גם אם זו איננה מוטמעת במלואה.

מחלקת מערכות המידע של genie מזמינה אתכם להתייעץ איתנו בהקמה או בניית מערכת erp והטמעתה בארגון. לשאלות והתייעצות ניתן לפנות היישר במייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

חזור