הפקת מסמך ייזום (הגדרת דרישות ראשונית)

MosheNahon small1
משה נהון - מנהל תחום מערכות מידע


מסמך ייזום הוא כלי יוצא מהכלל לבחינת יכולת הצלחת רעיון ניהולי בתחום מערכות מידע. כאשר מנהל מחליט שהוא רוצה להקים מערכת מידע, לשפר תהליך, להחליף מערכת ולמחשב מחלקה, אנו עומדים לצדו ומנתחים את הצורך ואת הפתרונות המתאימים עבור חברתו. אנו בודקים את סדרי גודל העלויות ומיהם השחקנים בשוק הספציפי, כשבסיום התהליך אנו מספקים לכם את הכלים המקצועיים, כדי לקבל החלטה על כניסה לפרויקט, חיובית או שלילית. לשם כך קיים הכלי המצוין הנקרא: מסמך ייזום.

עלותו היחסית של מסמך הייזום היא נמוכה, והוא בא לתת תוקף ראשון לכניסה לפרויקט. לשיטתנו, חבל על זמן ניהול יקר בפרויקט - שמראש ניתן היה לדעת שלא ייצא לפועל. הפקת מסמך ייזום מקצועי, אשר נבנה באופן נכון, יכולה לתרום משמעותית להצלחה.

חזור