genie שירותי מחשוב קיבלה תו אשנב

genie שירותי מחשוב קיבלה את תו אשנב על ידי עמותת אשנב לבטיחות אתרי אינטרנט. עמותת אשנב היא עמותה שיעודה העיקרי הוא קידום מודעות הציבור, להשפעות החיוביות והשליליות הנגרמות תוך כדי שימוש ברשת האינטרנט. העמותה חרטה על דגלה להביא לשימוש בריא ונבון ברשת ולכללי התנהלות אמינה והגונה בה, בתהליך הקבלה לעמותת אשנב עוברים העסקים בקרה בת מספר חודשים שבמהלכה נבדק אתר האינטרנט שלהם, לאחר קבלת תו אשנב והשלמת התהליך, עומדים בבקרה שוטפת של העמותה.

tav
מעוניינים במידע נוסף? גלשו לאתר עמותת אשנב

מחפשים את genie באתר אשנב? לחצו כאן.

חזור