מדיניות פרטיות

אתר www.genie.co.il (להלן: 'האתר') המופעל ע"י genie שרותי מחשוב בע''מ, (להלן: "החברה") משמש אתר תדמית, שיווק,

ומתן ידע עזר לרכישת מוצרי מחשוב עסקי ו/או שירותים בתחומי המחשוב והתמיכה לעסקים ו/או גולשים בישראל.

מכיוון שאנו מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר, החלטנו ב-genie לפרסם את מדיניותנו בנוגע להגנת הפרטיות שלכם. ואנו מתחייבים
כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה
במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר באופן כללי או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע חלקי עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, הדפדפן, זהו המידע שאתה מוסר
בידיעה מראש. לדוגמא, בזמן שתירשם לקבלת הצעת מחיר. חלקו של המידע אינו מזהה אותך באופן אישי ואינו נשמר יחד עם
שאר פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר.לדוגמא, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט
(IP ) שממנה פניתם ועוד.


Cookies

האתר משתמש בקבצי "עוגיות" (Cookies) לצורך התפעול התקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר,
לאימות פרטים. כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע
מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.


רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך
בנוסף, באמצעי טלפוני, מידע הנחוץ לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.
קנייה באתר
האתר אינו מפעיל מערכת סליקה באינטרנט, את עסקאות המכר מבצעים בטלפון.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה. החוק אינו מחייב אותך למסור את המידע.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר על מנת

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר .
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 • לתפעול, שינוי או ביטול שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך פרסום מידע ותכנים.
 • המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.
מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תיקח חלק בפעילויות תוכן של צדדים שלישיים, או בפעילויות משותפות לחברה ולצדדים שלישיים המוצגות באתר.
 • אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או נסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה ו/או בניגוד לתנאי השימוש באתר.
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מקרה שהחברה תסבור, שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש של גורם כלשהו;
 • אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה,
 • ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו.

זכויות יוצרים

על כל התכנים באתר genie.co.il חל חוק זכויות יוצרים ואין להעתיק ו/או לצטט כל תבנית, מופע חוזר, מאמר או כל סוג טקסט/תבנית מאתר
"ג'יני תמיכה" ללא אישור מפורש מראש ובכתב. על כל הפרה של זכויות יוצרים מאתר זה, תוגש תביעה עד למיצוי הדין עם המעתיק/ים.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית,
אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

הזכות לצפות במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם רשאי/זכאי לעיין במידע הנאסף עליו ומוחזק במאגר מידע.
אדם שצפה במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או באמצעות פקס מס' 03-6382822 או בדואר רגיל לכתובתנו:

genie שירותי מחשוב עסקי, כתובת: רחוב בן גוריון 18 , עיר: גבעת שמואל, מיקוד: 54101.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק לחלוטין ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בדף הבית של האתר.

חזור