fbpx

מדיניות פרטיות

אתר www.genie.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י genie שירותי מחשוב בע"מ, (להלן: "החברה") משמש אתר תדמית, שיווק ומתן ידע עזר לרכישת מוצרי מחשוב עסקי ו/או שירותים בתחומי המחשוב והתמיכה לעסקים ו/או גולשים בישראל.

מכיוון שאנו מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר, החלטנו ב- genie לפרסם את מדיניותנו בנוגע להגנת הפרטיות שלכם. אנו מתחייבים כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות היא להסביר מהם נוהלי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר. כיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר, נאסוף מידע חלקי על אודותיך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי – הדפדפן, הוא המידע שאתה מוסר בידיעה מראש. למשל, בזמן ההרשמה לקבלת הצעת מחיר. חלק מן המידע אינו מזהה אותך באופן אישי ואינו נשמר יחד עם שאר פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. כמו למשל: העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

Cookies

האתר משתמש בקבצי "עוגיות" (Cookies) לצורך התפעול התקין. בכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ואימות פרטים. זאת על מנת להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים את האפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, או בעת רכישת מוצרים בהם. החברה, תבקש ממך, באמצעים טלפוניים, מידע הנחוץ לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

קנייה באתר

האתר אינו מפעיל מערכת סליקה באינטרנט. עסקאות המכר מבוצעות בטלפון.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו, יישמרו במאגר המידע של החברה. החוק אינו מחייב אותך למסור את המידע.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר על מנת:

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 • לתפעול, שינוי או ביטול שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך פרסום מידע ותכנים.
 • המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעוניינת לשלוח אליך, מדי פעם, בדואר אלקטרוני, מידע בדבר שירותיה ומידע שיווקי ופרסומי.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.
מידע סטטיסטי שיועבר – לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצד שלישי את פרטיך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצג באתר.
 • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין, ו/או הנחזות כמנוגדות לדין, ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה ו/או בניגוד לתנאי השימוש באתר.
 • אם יתקבל צו שיפוטי, המורה למסור את פרטיך, או את המידע על אודותיך לצד שלישי.
 • בכל מקרה שבו החברה תסבור, שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש של גורם כלשהו.
 • אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר, או כל מידע סטטיסטי אחר שבידיה. ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו.

זכויות יוצרים

על כל התכנים באתר genie.co.il חל חוק זכויות יוצרים. אין להעתיק ו/או לצטט כל תבנית, מופע חוזר, מאמר או כל סוג טקסט/תבנית מאתר "genie תמיכה", ללא אישור מפורש מראש ובכתב. על כל הפרה של זכויות יוצרים מאתר זה, תוגש תביעה עד למיצוי הדין עם המעתיק/ים.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

הזכות לצפות במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם רשאי/זכאי לעיין במידע הנאסף עליו ומוחזק במאגר מידע.
אדם שצפה במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל info@genie.co.il , או באמצעות פקס מס' 03-6382822 או בדואר רגיל לכתובתנו:

Genie שירותי מחשוב עסקי

כתובת:
רחוב בן גוריון 18,
גבעת שמואל, מיקוד: 54101.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פנייה אישית אליך. אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981, ולדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק לחלוטין ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.

יש לכם שאלות?

מלאו את הטופס ונציגנו ייצור עמכם:

דילוג לתוכן