fbpx

נהלי אבטחת מידע

תהיו בטוחים שאתם מוגנים - מערך ההדרכה והבקרה של Genie

כדי לרתום את העובדים למשימת הגנת המידע ולייעל את תהליך הטמעת הנהלים, Genie תקיים בארגון שלכם הדרכות והכשרות שיעלו את מודעות העובדים לחשיבות אבטחת המידע, ימחישו להם עד כמה הם משמעותיים במניעת פרצות אבטחה ומתקפות סייבר ויספקו להם כלים להתמודדות עם אירוע מידע בזמן אמת.
בנוסף, מנהל אבטחת מידע ב-Genie יבצע בקרה חודשית בארגון שלכם, כדי לוודא שאתם עומדים בכל בדרישות נהלי האבטחה.

נהלי אבטחת המידע שנדרשים גם מתוקף תקנות הגנת הפרטיות ומבוצעים ע"י ,Genie ירתמו את העובדים שלכם למשימת ההגנה על המידע הארגוני היקר שלכם.

Genie - המומחים לנהלי אבטחת מידע

נהלי אבטחת המידע שנדרשים גם מתוקף תקנות הגנת הפרטיות, הם כלי עבודה קריטי לתפקודו התקין של כל ארגון ובלעדיהם, מערך אבטחת המידע אינו שלם.

עמידה קפדנית בנהלים אלו, תסייע לכם למנוע חשיפה של מידע עסקי יקר ערך, שימוש לא מורשה, שינוי, מחיקה או הדלפה של מידע בתום לב או במזיד – פעולות שעלולות לסכן את המוניטין שצברתם, להוביל לאובדן הכנסות ולקוחות, לגרור אתכם להליכים משפטיים ובמקרים קיצוניים, להעמיד בספק את ההמשכיות העסקית.

אפיון מדויק – התנאי לכל נוהל אפקטיבי

כדי לגבש נהלים וכללים פשוטים וקלים להבנה, מומחי אבטחת המידע של Genie יבצעו אפיון מעמיק לצורכי אבטחת המידע של כל מחלקה ויחידה בארגון. בתום האפיון, יגובשו עבורכם כללי "עשה ואל תעשה", נהלים, קווים מנחים והרשאות גישה להגנת הנתונים ומערכות ה-IT הארגוניות מפני התקפות סייבר חיצוניות ופרצות מידע מתוך הארגון.

במה מתמקדים נהלי אבטחת המידע של Genie?

בקרת גישה
נהלים הקובעים מי מורשה לגשת למידע ולמערכות רגישות, כיצד ניתנת גישה וכיצד מגבילים אותה.

הצפנת נתונים
נהלים להגנה על נתונים רגישים, על ידי המרתם לקוד בלתי קריא שניתן לפיענוח רק על ידי משתמשים מורשים.

גיבוי ושחזור
נהלים לגיבוי שוטף של נתונים ומערכות ולשחזורם במקרה של אסון מידע, או אובדן נתונים.

תגובה לאירועים
נהלים לזיהוי אירועי אבטחה כגון פרצות נתונים, תוכנות זדוניות או מתקפת סייבר ולתגובה מהירה.

הערכת סיכונים
נהלים לזיהוי והערכת הסיכונים הפוטנציאליים למידע ולמערכות הארגון והטמעת בקרות מתאימות להפחתת סיכונים אלו.

ציות
נהלים להבטחה שהארגון עומד בחוקים ותקנות רלוונטיים, כגון HIPAA ,GDPR ו-SOC2.

הדרכת עובדים
נהלים להכשרת עובדים בנושא מדיניות אבטחת מידע, נהלים ושיטות עבודה מומלצות.

אבטחת רשת
נהלים להגנה על הרשת הארגונית מפני גישה לא מורשית, באמצעות חומות אש, מערכות זיהוי/מניעת חדירה ו-VPNs.

אבטחת מכשירים ניידים
נהלים להגנה על מכשירים ניידים המשמשים לגישה לנתוני הארגון, באמצעות תוכנת ניהול מכשירים ניידים ויכולות מחיקה מרחוק.

ביקורת וביקורת אבטחה קבועה
נהלים לבדיקה וביקורת שוטפת של עמדת האבטחה של הארגון, לזיהוי נקודות תורפה וטיפול בהן.

נהלי אבטחת מידע

רתמו את כל המשתמשים בארגון למשימת אבטחת המידע עם נהלי אבטחת המידע של Genie

למידע נוסף ולהצעת מחיר לאפיון ויישום נהלי אבטחת מידע

יש לכם שאלות?

מלאו את הטופס ונציגנו ייצור עמכם:

דילוג לתוכן