אפשרויות הדפסה מהאינטרנט

במידה ויש לכם מדפסת שמסוגלת לעמוד בהדפסה
באיכות גבוהה וברצונכם להדפיס את הרקע

בצעו שינוי את בהגדרה הבאה:

באקספלורר, בתוך תפריט Tools היכנסו ל-Internet Options
ובחרו בכרטיסיה Advanced בתוך האפשרויות בכרטיסיה זו,
רדו עד Printing , ושם סמנו V על האפשרות: Print Background Colors And Images.

עשוי לעניין אותך: