עצירת עבודת הדפסה

שלחתם בטעות להדפסה את המסמך הלא נכון? רציתם להדפיס עמוד אחד מתוך המסמך ובטעות נשלח המסמך כולו?

לא צריך להתפשר עם בזבוז הדיו והנייר – בפעולה קצרה אפשר לעצור את עבודת ההדפסה באמצע.
בעת שליחת ההדפסה מופיעה צלמית מדפסת בשורת המשימות, בסמוך לשעון. כדי לעצור את תהליך ההדפסה, לחצו לחיצה כפולה על צלמית זו. בחלון שנפתח מופיעים כל המסמכים שנמצאים כרגע בדרכם להדפסה, שמודפסים כעת.

לחצו על עבודת ההדפסה אותה אתם רוצים לבטל בעזרת לחצן העכבר הימני, ובחרו באפשרות "Pasue Printing", כדי לעצור את עבודת ההדפסה זמנית (אם אינכם בטוחים, למשל…), או על "Cancel" בכדי לבטל אותה.

תוכלו גם לבטל את כל משימות ההדפסה בבת אחת ע"י בחירה באפשרות
"Cancel All Documents".

רצוי לזכור בעל-פה תהליך זה, כדי לבצעו במהירות במקרה הצורך.

עשוי לעניין אותך: