אין תקשורת לשרת Server 2003 – ipsec service cannot start

סימפטומים:

אין אינטרנט ואינרא-נט בשרת Server 2003 . לא ניתן לתקשר עם השרת מתחנות עבודה, Ping לשרת
יחזיר הודעת "Request Timed Out".event 7023 מופיע במציג האירועים ושירות IPSEC לא עולה.

סיבת התקלה:

התקלה נגרמת כאשר ערך רישום נמחק כתוצאה מהפרעה בעת רישום הערך לדיסק הקשיח.

טיפול בתקלה:

* אזהרה: לפני הטיפול יש לגבות את מפתח הרישום, אם אינך בטוח כיצד לעשות זאת אנא התייעץ במומחה.

  • כנס לעורך הרישום וסייר לנתיב הבא:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\IPSec\Policy\

  • ייצא את המפתח Local ומחק אותו.
  • בצע איתחול לשרת

עשוי לעניין אותך: