מדריך אימות שרת DHCP ב-Active Directory

מדריך אימות שרת DHCP ב-Active Directory
authorizing active directory guide

*חל על: Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003
SP1, Windows Server 2003 וגם SP2

כדי לאשר את שרת DHCP ב-Active Directory
1.   פתחו DHCP.
2.   בעץ המסוף, לחצו על DHCP.
3.   בתפריט פעולה, לחצו על ניהול שרתים מורשים. (Manage authorized servers)
ואז תיפתח תיבת הדו שיח.
4.   לחצו על אישור
5.   כאשר תתבקשו, הקלידו את השם או כתובת ה-IP של שרת DHCP לאישור, ולאחר מכן לחצו על אישור.

עבור שרת DHCP – כדי לקבל לכך אישור בסביבת Active Directory, תחילה עליכם להיות מחוברים
כמנהלים או כחברים ב-Enterprise Admins group עבור המיזם, היכן שהשרת מתווסף.

כדי לפתוח  DHCP – לחצו על התחל, לחצו על הגדרות, לחצו על לוח הבקרה, לחצו פעמיים על כלי ניהול ולאחר מכן לחצו פעמיים על DHCP.

יש צורך בהליך זה בדרך כלל רק אם אתם עובדים עם שרת DHCP בשרת שלכם. ברוב המקרים,
אם אתם מתקינים שרת DHCP, המחשב גם פועל כבקר תחום, השרת מאושר באופן אוטומטי
בפעם הראשונה שאתם מוסיפים את קונסולת ה-DHCP.

שם תחום מלא (FQDN) של שרת ה-DHCP לא יעלה על 64 תווים.
אם FQDN של שרת DHCP עולה על 64 תווים, הניסיון לאשר את השרת ייכשל עם הודעת השגיאה:
"הפרת אילוץ התרחשה." ("A constraint violation has occurred") אם ה-FQDN עולה על 64 תווים,
יש לאשר את השרת באמצעות כתובת ה-IP של השרת במקום FQDN שלו.

בשרתי DHCP עם מערכת הפעלה Windows 2000 לא יינתן אישור להשתמש Server 2003, אלא אם שרת Windows 2000 Service Pack 2 מותקן.

עשוי לעניין אותך: