ענן של מידע

 ענן של מידע - מערכת מחשוב חדשה מאפשרת לענפים וחברים בקיבוצים לקבל שרותים מכל מקום ולהמשיך לפעול גם בשעת חירום . 

קיבוץ ענן

חזור